pt

מיכל כהן Todas as comentários 13

2011-10-11 11:44:19
גם אני חובבת צילומים בחשיפות ממושכות, הצילומים שיוצאים בדרך זו הם הכי מפתיעים ואין אחד שדומה לשני. במקרה אני גם מכירה את נשוא הצילום שהוא איש גדול עם נשמה גדולה עוד יותר! לצלם ולמצולם - שאפו.
0
Traduzir
Responder
Salvar
2009-02-28 11:41:26
מקסים! חוסר חדות מתקבל בברכה!
0
Traduzir
Responder
Salvar
2009-02-28 11:41:26
מקסים! חוסר חדות מתקבל בברכה!
0
Traduzir
Responder
Salvar
2009-02-27 10:48:13
בהחלט ניכר שיש לך עין צילומית. כל הכבוד! תודה על תגובותייך לצילומיי.
0
Traduzir
Responder
Salvar
2009-02-27 10:48:13
בהחלט ניכר שיש לך עין צילומית. כל הכבוד! תודה על תגובותייך לצילומיי.
0
Traduzir
Responder
Salvar
2009-02-20 20:18:06
צבעים מרהיבים. גם לי יש כמה צילומי רקפות.
0
Traduzir
Responder
Salvar
2009-02-20 20:18:06
צבעים מרהיבים. גם לי יש כמה צילומי רקפות.
0
Traduzir
Responder
Salvar
2009-02-20 20:16:30
צילום נפלא!!! הציפור או שאולי זו ציפורה- מחייך/ת... כל הכבוד.
0
Traduzir
Responder
Salvar
2009-02-20 20:16:30
צילום נפלא!!! הציפור או שאולי זו ציפורה- מחייך/ת... כל הכבוד.
0
Traduzir
Responder
Salvar
2009-01-31 12:47:17
חזק ביותר. נפלא.
0
Traduzir
Responder
Salvar
2009-01-31 12:47:17
חזק ביותר. נפלא.
0
Traduzir
Responder
Salvar
2008-10-26 20:40:49
לדעתי התמונה תמונה זו מעניינת יותר מהתמונה המקורית ללא עיבוד. הרע המעובד מקפיץ את האפרסמונים. כל הכבוד.
0
Traduzir
Responder
Salvar
2008-10-26 20:40:49
לדעתי התמונה תמונה זו מעניינת יותר מהתמונה המקורית ללא עיבוד. הרע המעובד מקפיץ את האפרסמונים. כל הכבוד.
0
Traduzir
Responder
Salvar